Gamla kartor över Fiskarbo
  • Den som står som referens har kartorna i bättre upplösning.  Fler gamla kartor läggs in efterhand!

Fiskarbo och Lövåsen 1664

Bengt Pontén

Fiskarbo vid Laga skifte 1870

Bengt Pontén

Fiskarbo 2020

Bengt Pontén