Bli medlem

  1. Betala in medlemsavgiften, 100 kr/person, till Swish  123 486 35 85 eller bankgiro 5699-9709
  2. Skicka ett mail med följande uppgifter till gustav.boklund@gmail.com 
  • Namn 
  • Födelseår  
  • Telefonnummer 
  • E-postadress 
  • Postadress