Ändamål

Föreningens ändamål är att genom aktiviteter och verksamheter bevara historiskt kulturella värden, bland annat Kvarnområdet, och utveckla en hållbar närmiljö för gemenskap och hög livskvalitet.

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som verkar för föreningens ändamål, förbinder sig att följa föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften.