Årsmötesprotokoll 2023 (kompletta handlingar finns hos ordföranden)

Årsmötesprotokoll 2023 Skålbo Vägsamfällighet.pdf

Årsmötesprotokoll 2022  (kompletta handlingar finns hos ordföranden)

Protokoll årsmöte 2022 Skålbo Vägsamfällighet -signerat.pdf