Renovering av kvarnen

Kvarnen renoveras för att säkerställa att den inte förstörs och så att den blir tillgänglig för besökare, utan risk. 


Klingsbo Kvarn i Fiskarbo har funnits sedan 1700-talet och var i drift fram till slutet av 1940-talet. 

Bönderna i Stora Skedvi och grannsocknarna körde sina olika sädesslag till kvarnen. Under tiden säden maldes vilade och åt hästarna i stallet, som finns till vänster om kvarnen. Antagligen fördrev bönderna tiden i kvarnkammaren med att få höra vad som hänt i bygden, berätta historier och kanske ta en sup.
Sedan driften lades ner har kvarnen stått oanvänd och det har naturligtvis inneburit att byggnaderna har förfallit. Vi riktar ett stort tack till ägarna på Stora Klingsbo, som bytt till plåttak, vilket har gjort att kvarnen inte har fallit samman fullständigt under åren.

Familjen Pontén, som nu är ägare till kvarnen och hyttområdet, har ofta fått frågan - Vad tänker ni med kvarnen? Det första steget är att rädda kvarnen från att förfalla och att bevara en viktig del i byns historia. Vi vill gärna dela med oss av kvarnen och hoppas att den kan vara en naturlig samlingsplats i Fiskarbo.

Som du säkert förstår är detta ett långsiktigt arbete och det är viktigt att ta en uppgift i taget. Uppgiften känns både rolig och viktig. Renoveringen kräver mycket arbete och även stora kostnader. Genom Fiskarbo Byförening har Fjerdsmesstiftelsen beviljat medel till kvarnens bevarande.

Kvarnens aktivitetsgrupp träffas första söndagen i varje månad klockan tio och arbetar ett par timmar med det som finns att göra för tillfället, stort eller smått. Förutom det hinner vi naturligtvis med att lära känna nya människor och att fika, som det bjuds på. Alla är välkomna och det går även bra att bara komma för att fika och heja på! Vi har nu hunnit med tre tillfällen och vi har varit omkring femton personer varje gång!

Vill du veta mer?

Kontakta Bengt Pontén 070-3744763 eller Ulla-Kari Pontén 070-2551707